Thông tin đặt vé
  Chọn sự kiện
  Thông tin sự kiện
  Giá vé
  100.000 VND/vé
  180.000 VND/vé
  Thời gian
  8PM - 12PM thứ 2 hàng tuần
  8PM - 12PM thứ 2 hàng tuần